Ändrings-PM no 1

 In Uncategorized

En del förändringar har skett bl.a gällande banlängder och starttider för lördagens XCO.

Se fullständigt PM här.

Recent Posts